Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Hygiena vody » Vyhodnocení programů zkoušení způsobilosti v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhodnocení programů zkoušení způsobilosti v oblasti orientační senzorické analýzy a odběrů pitné a koupací vody

Program a přednášky ze semináře, který se konal 20.června 2007 ve Státním zdravotním ústavu v Praze

 

Komentář k hodnocení PT#V/3/2007 Orientační senzorická analýza Komentář k hodnocení PT#V/3/2007 Orientační senzorická analýza (232,83 KB)
Ing. Bohumír Vospěl (přednášela Ing. Ivana Pomykačová)

PT#V/4/2007 Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody PT#V/4/2007 Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody (254,05 KB)
Ing. Ivana Pomykačová

Nová norma ČSN EN ISO 19458 Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu Nová norma ČSN EN ISO 19458 Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu (218,33 KB)
RNDr. Jaroslav Šašek

Odběry vzorků – bazény (vyhodnocení PT#V/8/2007 a stanovisko ESPT ke správnému provedení odběru) Odběry vzorků – bazény (vyhodnocení PT#V/8/2007 a stanovisko ESPT ke správnému provedení odběru) (190,22 KB)
RNDr. Jaroslav Šašek

PT#V/8/2007 Odběry vzorků – bazény: Vyhodnocení chemických ukazatelů PT#V/8/2007 Odběry vzorků – bazény: Vyhodnocení chemických ukazatelů (113,34 KB)
Ing. Ivana Pomykačová

Odběry na přírodních koupacích vodách - Hodnocení programu PT#V/7/2007 a obecné informace o odběrech na přírodních koupacích vodách Odběry na přírodních koupacích vodách - Hodnocení programu PT#V/7/2007 a obecné informace o odběrech na přírodních koupacích vodách (3,56 MB)
Mgr. Petr Pumann

Vizuální hodnocení vodního květu sinic Vizuální hodnocení vodního květu sinic (3,48 MB)
Mgr. Petr Pumann

Připravované změny v legislativě koupacích vod se vztahem k odběrům Připravované změny v legislativě koupacích vod se vztahem k odběrům (230,12 KB)
Mgr. Petr Pumann

Nahoru