SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků » Výrobky a materiály určené pro styk s potravinami
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výrobky a materiály určené pro styk s potravinami

Rozsah činností vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů, a § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů .


Informace poskytuje:

Ing. Jitka Sosnovcová, telefon: 26708 2432, e-mail: jitka.sosnovcova@szu_cz

Ing. Lenka Votavová, telefon: 26708 2337 (2389), e-mail: lenka.votavova@szu_cz

Nabídka služeb

  • kompletní analýzy včetně senzorických zkoušek všech typů materiálů (plastu, keramiky, papíru, pryže, kovových materiálů, nemetalických a metalických povrchových úprav, korku, celofánu), přicházejících do přímého i nepřímého kontaktu s potravinami dle požadavků aktuální legislativy. Výsledky zkoušek jsou plnohodnotně využitelné jako podklady pro vydání Prohlášení o shodě dle Článku 16 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů  a Prohlášení o shodě dle Přílohy IV Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ve znění následujících předpisů
  • odborné posudky s interpretací výsledků analýz i odborné posudky zpracované na základě relevantní předložené dokumentace, formou a rozsahem odpovídající Prohlášení o shodě
  • vystavení oficiálního osvědčení o souladu výrobku s legislativou, v českém, anglickém nebo v německém jazyce,
  • fotodokumentace hodnocených výrobků  jako součást protokolů a odborných posudků
  • specializované analýzy materiálů přicházejících do přímého a nepřímého kontaktu s potravinami, sloužící jako podklad k hodnocení zdravotního rizika
  • odborná konzultace problematiky v této oblasti

Legislativa

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění - rámcová legislativa, která stanovuje základní požadavky na všechny typy materiálů:

- materiály musí být bezpečné,

- nesmí přenášet své složky do potravin v množstvích, která by mohla být nebezpečná pro zdraví,

- nesmí měnit složení potravin,

- nesmí ovlivňovat (zhoršovat) organoleptické vlastnosti potravin (chuť a pach).

Nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění

Nařízení Komise (EU) č. 321/2011
Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011
Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012
Nařízení Komise (EU) č. 202/2014
Nařízení Komise (EU) č. 865/2014
Nařízení Komise (EU) č. 2015/174
Nařízení Komise (EU) č. 2016/1416
Nařízení Komise (EU) č. 2017/752
Nařízení Komise (EU) č. 2018/79
Nařízení Komise (EU) č. 2018/213
Nařízení Komise (EU) č. 2018/831
Nařízení Komise (EU) č. 2019/37 - stanovuje konkrétní požadavky na plasty pro přímý i nepřímý styk s potravinami

Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005, kterým se omezuje použití určitých epoxiderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení Komise (ES) č. 2023/2006

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění následujících předpisů, o ochraně veřejného zdraví, § 25 Vymezení předmětů běžného užívání a § 26 Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání

 Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění následujících předpisů stanovuje požadavky pro přímý i nepřímý styk s potravinami pro tyto materiály: keramika, sklo, pryže, kovy a slitiny, papír a karton, potiskové barvy, regenerovaná celulóza, silikony, korek, textil, laky a povrchové úpravy, vosky, dřevo.

Stránka aktualizována dne: 20.5.2019

Nahoru