Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií


 Citlivost k antibiotikům lze vyšetřit fenotypovými nebo genotypovými metodami. Základem fenotypových metod je minimální inhibiční koncentrace (MIC). Klinické breakpointy MIC určují, zda vyšetřovaná bakterie je citlivá, intermediárně rezistentní nebo rezistentní k testovanému antibiotiku. Ostatní metody by měly být kalibrovány na referenční metodu MIC.

 

 

 

 

 

Nahoru