Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií » Vyšetření MIC
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyšetření MIC


Stanovení MIC u nenáročných a náročných bakterií

Doporučení EUCAST pro stanovení MIC u nenáročných bakterií jsou plně v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO).

Pro náročné bakterie (streptokoky včetně S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catharrhalis, Listeria monocytogenes, Pasteurella spp., Kingella kingae, Aerococcus spp., Campylobacter spp. a další) doporučuje EUCAST stejnou metodiku, avšak s použitím půdy MH-F (MH bujón s lyzovanou koňskou krví a beta-NAD), viz soubor EUCAST o přípravě půd.

Media preparation (agar a bujón pro nenáročné a náročné bakterie) (v.6.0. ledna 2020) , český překlad - Příprava půd EUCAST (v.6.0)


Broth microdilution - EUCAST reading guide
(v 3.0, 1. ledna 2021), český překlad Bujónová mikrodiluce - návod k odečítání EUCAST Bujónová mikrodiluce - návod k odečítání EUCAST (557.35 KB)

 Pokyny pro vyšetření MIC cefiderocolu - see guidance document

Existuje řada komerčně dostupných alternativních metod stanovení MIC, jako jsou komerční mikrodiluční metody, gradientní testy polo automatizovaná zařízení atd. Odpovědností výrobců je zaručit přesnost jejich systémů, uživatel je zodpovědný za kontrolu kvality výsledků získaných s těmito systémy. Uživatelé jsou upozorněni na stránku  EUCAST Warnings page, kde jsou některé z těchto produktů kritizovány.

 

 

 

Nahoru