Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro chřipku a... » SARS-CoV-2
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SARS-CoV-2

Vyšetřování SARS-CoV-2 v NRL pro chřipku, SZÚ


 

SARS-CoV-2: metodický pokyn zajištění vzorků pro celogenomovou sekvenaci

Zpráva NRL


 

SARS-CoV-2: metodický pokyn sledování variant a klíčových mutací

Informace NRL, k 18.3.2021: Metodický pokyn sledování variant a klíčových mutací


 

SARS-COV-2: incidence 20I/501Y.V1 na Trutnovsku – Náchodsku a v Praze v 1.KT 2021

 Mimořádná zpráva NRL.


 

Doporučené mlultiplex PCR soupravy pro detekci mutaci charakterizující emergentní varianty SARS-CoV-2

Zpráva NRL


 

Podezření na výskyt britské varianty VUI 202012/01 (20B.YV1) v ČR

Mimořádná zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění - Britská mutace.


 

Průkaz viability viru SARS-CoV-2 v NRL pro chřipku

NRL přijímá pro vyšetření standardně odebrané materiály do virologického odběrového média nebo do univerzálního transportního média pro virologické vyšetření.


 

Vyšetřování SARS-CoV-2 v NRL pro chřipku

Vyšetřování SARS-CoV-2 v NRL pro chřipku, SZÚ


 

 

 

 

Nahoru