SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Vývoj a aplikace postupů analytické chemie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vývoj a aplikace postupů analytické chemie

Kromě postupů pro monitorování škodlivých chemických látek v pracovním ovzduší a pro biologické monitorování expozice chemickým látkám (viz výše) jsou vyvíjeny metody a prováděna analytická stanovení pro komerční, referenční a výzkumné účely i v dalších oblastech. Převažují postupy pro analýzu chemických přípravků nebo biologického materiálu s využitím chromatografických a hmotnostně spektrometrických metod (GC, GC-MS, HPLC).


Oddělení HECHLP → zpět


Výzkumné projekty

Publikace

Příklady:

  • stanovení organických UV filtrů v kosmetických prostředcích
  • stanovení biologicky aktivních látek v in vitro testech dermální penetrace
  • identifikace a stanovení složek chemických přípravků
  • stanovení markerů environmentální expozice škodlivým chemickým látkám v biologickém materiálu (kotinin)
  • stanovení markerů oxidativního stresu v biologickém materiálu (redukovaný a oxidovaný glutathion)
  • stanovení katecholaminů v biologickém materiálu

Nahoru