SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Výzkumná činnost
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumná činnost


Výzkumná činnost je základním předpokladem pro kompetentní plnění dalších odborných úkolů SZÚ v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci. Výsledky tohoto výzkumu jsou využívány k aktualizaci vědeckých podkladů a metod pro kvantitativní hodnocení zdravotních rizik spojených s profesionální či environmentální expozicí, slouží jako podklad při přípravě a novelizaci legislativy, zavádění nových poznatků do běžné praxe i pro vzdělávání ostatních odborných pracovníků činných v oblasti ochrany zdraví při práci. K hlavním tématům výzkumných projektů Centra HPPL patří:

· identifikace faktorů ohrožujících lidské zdraví při expozici z pracovního prostředí

· hodnocení závažnosti expozice faktorům pracovního prostředí a studium jejich patofyziologických mechanismů a biologických účinků

· identifikace nejohroženějších populačních skupin

· zkoumání příčin interindividuální variability odezvy organismu na různá agens z pracovního prostředí

 

Výzkumné priority Centra hygieny práce a pracovního lékařství na období 2012-2016

Výroční zpráva o činnosti SZÚ v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2010

 

Nahoru