Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Laboratoř bakteriální genetiky » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty

Stručný seznam projektů, na kterých Laboratoř bakteriální genetiky participuje.


Laboratoř bakteriální genetiky

 

Seznam všech dosud řešených projektů (www.szu.cz/anemec/grants.htm)

Výzkumné projekty od roku 2000:


Granty GAČR

Název grantového projektu:
Výzkum těkavých látek uvolňovaných bakteriálními kulturami metodou hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty
Registrační číslo: 203/09/0256
Rok zahájení a ukončení: 2009 - 2012
Hlavní řešitel: dr. Patrik Španěl, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

Název grantového projektu:
Genetický základ multirezistence u hlavních klonálních linií Acinetobacter baumannii
Registrační číslo: 310/08/1747
Rok zahájení a ukončení: 2008-2010
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

Název grantového projektu:
Evoluce multirezistence u Acinetobacter baumannii: vztah klonality a rezistence k aminoglykozidům
Registrační číslo: 310/01/1540
Rok zahájení a ukončení: 2001-2003
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

Název grantového projektu:
Fenetická diverzita kmenů rodu Acinetobacter izolovaných z člověka
Registrační číslo: 310/98/1602
Rok zahájení a ukončení: 1998-2000
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 


Granty IGA

Název grantového projektu:
Stav a povaha rezistence k antimikrobiálním látkám u kmenů Pseudomonas aeruginosa izolovaných z invazivních infekcí
Registrační číslo: NR/9428-3
Rok zahájení a ukončení: 2007-2009
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

Název grantového projektu:
Stav a povaha rezistence nemocničních kmenů Acinetobacter baumannii ke karbapenemům
Registrační číslo: NR/8554-3
Rok zahájení a ukončení: 2005-2007
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

Název grantového projektu:
Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrózou: vliv časné PCR- indikované terapie, sledování cest šíření infekce
Registrační číslo: NR/7974-3
Rok zahájení a ukončení: 2004-2006
Hlavní řešitel: doc. dr. Petr Pohunek, Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta UK
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Alexandr Nemec, PhD., LBG, SZÚ - CEM

 

 

 

Nahoru