SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro lymeskou... » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu participuje.


 

Kultivace borrelií

Dlouhodobě se zabýváme různými kultivačními technikami Borrelia burgdorferi sensu lato. Testujeme různé druhy tekutých kultivačních médií. V naší sbírce kultur máme spirochéty vykultivované ze vzorků pacientů s různými formami lymeské borreliózy a ze vzorků klíšťat. Tyto kultury využíváme k dalším výzkumným projektům.

 

Monitoring infikovanosti klíšťat v pražských lesoparcích

Ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Praha a Zdravotním Ústavem se sídlem v Ústí nad Labem provádíme od roku 2014 každoroční monitoring infikvanosti klíšťat v pražských lesoparcích. Každoročně testujeme klíšťata nasbíraná hygieniky a kolegy z NRL DDD na přítomnost borrelií. V některých letech jsme tato testování rozšířili i na další patogeny přenášené klíšťaty. V průměru bylo v letech 2014-2019 infikováno 27,4% klíšťat spirochétou Borrelia burgdorferi s.l.

 

Vývoj nových diagnostických molekulárních metod

V posledních letech jsme se zaměřili na zlepšení molekulární diagnostiky lymeské borreliózy a na zavedení nových molekulárních metod detekce dalších patogenů jako je Anaplasma phagocytophilum, Bartonella henselae, Rickettsia helvetica, Babbesia spp. a Francisella tularensis. Detekci těchto patogenů provádíme ve většině případů námi zavedenými metodami real-time PCR s TaqMan sondou. Tato detekce má vysokou senzitivitu, specificitu a je velmi rychlá. V případě Borrelie burgdorferi s.l. provádíme detekci dvou genů, které jsou umístěné na chromosomu a na plasmidu. V případě pozitivního výsledku provádíme konvenční PCR, nebo nested PCR s detekcí na gelu a následnou sekvenací.

 

 

 

Nahoru