SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro stafylokoky » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro stafylokoky participuje.


 

Výzkumné projekty od roku 2000

Granty GAČR

Název grantového projektu:
Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus
Registrační číslo: 310/09/0459
Rok zahájení a ukončení: 2009 - 2011
Hlavní řešitel: doc. Roman Pantůček, Ústav experimentální biologie, PřF MU Brno
Spoluřešitel: dr. Petr Petráš, NRL pro stafylokoky SZÚ - CEM
Spolupracovník spoluřešitele: , NRL pro stafylokoky

 

Název grantového projektu:
Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků
Registrační číslo: 301/02/1505
Rok zahájení a ukončení: 2002 - 2004
Hlavní řešitel: dr. Ivo Sedláček, Česká sbírka mikroorganismů, PřF MU Brno
Spoluřešitel: dr. Petr Petráš, NRL pro stafylokoky SZÚ - CEM
Spolupracovník spoluřešitele: , NRL pro stafylokoky


Granty IGA

Název grantového projektu:
Evoluce oxacilin-rezistentních Staphylococcus aures (MRSA) v České republice a její důsledky
Registrační číslo: NS9642 - 4/2008
Rok zahájení a ukončení: 2008 - 2011
Hlavní řešitel: dr. Helena Žemličková, NRL pro antibiotika, SZÚ, Praha
Spolupracovník řešitele: , NRL pro stafylokoky

 

 

 

Nahoru