Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Výzkumné projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkumné projekty

Seznam a popis projektů, na kterých Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 participuje.


 

  • Klinicky manifestní spalničky v proočkované populaci: klinický a laboratorní profil pacienta, epidemiologické aspekty šíření infekce a genotypizace původce

AZV ČR, registrační číslo: NU20-09-00379, 2020 - 2024

Hlavní řešitel: MUDr. Radomíra Limberková, spolupracovníci: MUDr. Klára Labská, Mgr. Simona Repelová, Mgr. Ludmila Nováková

Datum zahájení 01. 05. 2020

 

  • Klinicky manifestní příušnice v očkované populaci – genotypizace původce a sérologický profil pacienta

IGA MZ ČR, registrační číslo: NT 14059-3/2013, 2013 - 2015

Hlavní řešitel: MUDr. Martina Havlíčková, CSc., spolupracovníci: MUDr. Radomíra Limberková, RNDr. Alexander Nagy, PhD., RNDr. Helena Jiřincová

Ukončené projekty:

  • spolupráce na grantu formou provádění laboratorního vyšetření parvoviru B19, IGA NS 9697-4/2008 (G152 IKEM)
  • Stanovení genomů virů a borélií ve vzorcích myokardu metodou PCR u cca 50 pacientů, řešitel: MUDr. Miloš Kubánek
    (Smlouva o dílo č.ETÚ/ / 2009)

 

 

 

Nahoru