Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Uzavření...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Uzavření rámcové smlouvy na podlahářské práce pro SZÚ

Státní zdravotní ústav uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na podlahářské práce pro SZÚ.


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na  - Uzavření rámcové smlouvy na podlahářské práce pro SZÚ. Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00008788

 Evidenční číslo zakázky je T004/18V/00008788.

 Lhůta pro podání nabídek je  12. 06. 2018 do 09:00 hodin.

 V Praze dne 01. 06. 2018

 

MUDr. Helena Kazmarová
ředitelka

Nahoru