SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Zajištění...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Zajištění nakladatelských činností a výroba ročníku 2018 odborných časopisů Central European Journal of Public Health (CEJPH), Hygiena a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM)

Státní zdravotní ústav uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Zajištění nakladatelských činností a výroba ročníku 2018 odborných časopisů Central European Journal of Public Health (CEJPH), Hygiena a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM)


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje pro zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu informaci, že na odkazu níže na elektronickém tržišti TENDERMARKET, je vyvěšena výzva k podání nabídky na "Veřejná zakázka malého rozsahu na  - Zajištění nakladatelských činností a výroba ročníku 2018 odborných časopisů Central European Journal of Public Health (CEJPH), Hygiena a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM). Zakázka je realizována v rámci otevřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu (viz ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění).

 

Bližší informace jsou k dispozici na odkazu:

https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/18V/00005316

 Evidenční číslo zakázky je T004/18V/00005316.

 Lhůta pro podání nabídek je  05. 04. 2018 do 09:00 hodin.

 V Praze dne 27.03. 2018

 

MUDr. Helena Kazmarová
ředitelka

Nahoru