SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Výzva k přihlášení do ECDC Fellowship Programme...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k přihlášení do ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU-track, kohorta 2021

Termín pro podání přihlášek do dalšího běhu ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU-track je 21. září 2020 . Zájemci se mohou přihlásit do jednoho ze dvou směrů EPIET (terénní epidemiologie) a EUPHEM (mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví).


EPIET a EUPHEM, dvě paralelní zaměření ECDC Fellowship Programme, jsou dvouleté evropské vzdělávací postgraduální programy pořádané Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Účastník programu je aktivně zapojen do činností v oblastech surveillance, šetření epidemií, kontroly hrozeb pro veřejné zdraví. Program zahrnuje i další aktivity týkající se veřejného zdravotnictví včetně řízení, aplikovaného výzkumu v oblasti epidemiologie a mikrobiologie, analýzy dat, komunikace, vzdělávání a vyučování odborníků ve veřejném zdravotnictví a příbuzných oborech.

Jednacím jazykem je angličtina. Podmínkou přihlášení je občanství v zemi EU/EEA a pracovní zkušenost z oblasti veřejného zdraví, epidemiologie nebo mikrobiologie.

Přihlášku podává každý zájemce on-line nejpozději do 21.9.2020 (24:00 hodin) podle instrukcí uvedených na webu ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2021

Kandidáti, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, zahájí dvouletý cyklus programu od příštího roku od 11. září 2021. Účastníci směru EU-track budou umístěni na pracoviště některé zahraniční národní nebo regionální instituce působící v oblasti veřejného zdraví v zemi EU/EEA. Cílem je nabytí znalostí, dovedností a postojů k získání klíčových kompetencí v terénní epidemiologii nebo v mikrobiologii ve veřejném zdravotnictví. Kromě řady modulů formou školení na místě nebo on-line kurzů je účastník aktivně a intenzivně zapojen do práce na projektech v hostitelské instituci.

Bližší informace o ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM) naleznete na

https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem/apply

https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ecdc-fellowship-programme-manual-cohort-2021

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/decision-rules-governing-eu-track-ecdc-fellowship-programme-field

 

Případné dotazy k ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM) směřujte na email hana.orlikova@szu_cz

MUDr. Hana Orlíková

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM

Státní zdravotní ústav, Praha

Nahoru