SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Výzva k přihlášení do evropského...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k přihlášení do evropského postragraduálního stipendijního programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2018. Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET and EUPHEM), EU track, cohort 2018.

„ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM)“, EU-track, kohorta 2018 se tento rok otevírá dříve než v minulých letech. Upozorňujeme případné zájemce o účast v programu, že se mohou přihlásit nejpozději do 15. října 2017 (24:00 hodin CET). Přihláška se musí poslat přesně podle pravidel uvedených na webu ECDC, na straně věnované ECDC Fellowship Programme https://ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2018 . Instrukce k podání přihlášky a postup při výběrovém procesu: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths


„ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM)“ je postragraduální stipendijní program ECDC, který má dva směry:  EPIET v intervenční a terénní epidemiologii a EUPHEM v mikrobiologii ve veřejném zdravotnictví.

EPIET („European Programmme for Intervention Epidemiology Training“) se zaměřuje na vzdělávání a nabytí praktických zkušenosti v intervenční epidemiologii v národních a regionálních institucích, zaměřených na surveillance a kontrolu přenosných nemocí v EU.

EUPHEM („Public Health Microbiology Training“) se soustředí na odbornou přípravu a praktické zkušenosti v laboratořích v rámci veřejného zdravotnictví a na školení prostřednictvím odborných sítí různých specializovaných laboratoří v Evropě.

Úspěšní uchazeči letošního ECDC Fellowship programu budou absolvovat dvouletou stáž od září 2018 do září roku 2020. V rámci tzv. EU-track budou pracovat v zahraničí v některé ze zemí EU/EEA v instituci na národní či regionální úrovni, zaměřené na veřejné zdraví, epidemiologii infekčních nemocí a mikrobiologii. Spolu s kolegy z jiných zemí se zúčastní řady odborných školení k získání teoretických znalostí k následnému plnění odborných úkolů na školícím pracovišti v oblasti surveillance, šetření epidemií, aplikovaného výzkumu, komunikace, vzdělávání odborníků apod. Žadatelé musí být státními příslušníky členského státu EU/EEA a měli by mít zkušenosti v oblasti veřejného zdraví, epidemiologii nebo mikrobiologii. Jednacím jazykem je angličtina.

“ECDC Fellowship Programme” má tyto programové cíle:

  • posílit surveillance, dohled a kontrolu nad infekčními chorobami a jinými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo problémy veřejného zdraví v členských státech EU /EEA a na úrovni EU a podporovat provádění Rozhodnutí 1082/2013/EU o přeshraničních hrozbách;
  • posílit kapacity pro efektivní reakci při šetření v terénu a kontrolu přenosných nemocí na národní a komunitní úrovni s cílem čelit ohrožení veřejného zdraví;
  • posílit evropskou síť odborníků v oblasti veřejného zdravotnictví prostřednictvím používání společných standardů a metod, osvědčených postupů a společných cílů v oblasti veřejného zdraví;
  • podporovat předávání informací formou stupňovitého vzdělávání a budování kapacit v rámci členských států;
  • usnadnit multidisciplinární spolupráci ve výše uvedených oblastech.

Bližší informace o „ECDC Fellowship Programme” mohou podat MUDr. Hana Orlíková  hana.orlikova@szu_cz a MUDr. Michaela Špačková michaela.spackova@szu_cz ze SZÚ, nebo je naleznete přímo na webu ECDC včetně instrukcí k podání přihlášky a postupu při výběrovém procesu: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths

MUDr. Hana Orlíková
MUDr. Michaela Špačková
MUDr. Pavla Křížová, Ph.D.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

Nahoru