SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Vzdělávání - ECDC Training » Výzva k přihlášení do vzdělávacího programu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k přihlášení do vzdělávacího programu ECDC (EPIET a EUPHEM) – EU track (kohorta 2020). Call for application to the ECDC Fellowship Programme EPIET and EUPHEM – EU track fellows (Cohort 2020).

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhlásilo ročník 2020 školícího programu ECDC Fellowship Programme, EU Track , sestávající ze dvou paralelních směrů European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) a European Public Health Microbiology Training (EUPHEM). Termín podání přihlášek do ECDC ze strany jednotlivých uchazečů o EPIET nebo EUPHEM, EU-track, kohorta 2020 je do 8. září 2019 do 24:00 hodin CET.


Call for application for Fellows in the ECDC Fellowship Programme EPIET and EUPHEM paths, EU-track (ECDC/Cohort 2020 (2020-2022) - EPIET/EUPHEM)

 

Při zaslání přihlášky elektronickou formou on-line je nutno postupovat přesně podle instrukcí uvedených na https://ecdc.europa.eu/en/about-uswork-us/call-application-cohort-2020-ecdc-fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths-eu

 

EPIET a EUPHEM jsou dvouleté stáže v epidemiologii nebo v mikrobiologii pro veřejné zdraví, nový ročník - kohorta 2020 - začne pro kandidáty, kteří uspějí při výběrovém řízení, od 11. září 2020. Stáž účastníků v EU track probíhá v zahraničí na některém z národních nebo regionálních institutů zabývajících se surveillance a kontrolou přenosných nemocí. Účastníci absolvují celou řadu odborných školení v rámci Evropy a jsou aktivně zapojeni do činností školících pracovišť. Jednacím jazykem je angličtina, pro přihlášení do ECDC Fellowship Programme je požadována znalost angličtiny minimálně na úrovni B2, znalost jazyka hostitelské země je výhodou. Předcházející praxe v oborech epidemiologie nebo mikrobiologie je podmínkou. Program je financován z evropských zdrojů.

EPIET je zaměřen na epidemiologii přenosných nemocí a je určen vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům v oblasti veřejného zdraví, lékařům, mikrobiologům, veterinářům apod. V rámci programu EPIET vybraný účastník pod vedením supervizorů na školícím pracovišti provádí činnosti spojené se surveillance, vyšetřováním a kontrolou hrozeb v oblasti přenosných nemocí. Úkoly plněné během dvouletého období pokrývají šetření epidemií; analýzu, přípravu či zavedení systému surveillance; naplánování, vytvoření a/nebo vedení výzkumného projektu na odpovídající téma týkající se veřejného zdraví; obeznámení se s laboratorními technikami; podporu rozhodování ve veřejném zdravotnictví; prezentování a publikování výsledků své práce vědecké veřejnosti; výuku epidemiologie nebo mikrobiologie ve veřejném zdraví.

EUPHEM se věnuje mikrobiologii v oblasti veřejného zdraví a napříč obory (humánní, veterinární, voda, potraviny a prostředí) se zaměřuje se ochranu a zlepšení lidského zdraví. Mikrobiologové v rámci programu EUPHEM spolupracují s jinými disciplínami ve veřejném zdravotnictví, zejména s epidemiology, ale i s klinickými pracovníky aj. Mikrobiologie ve veřejném zdraví má ústřední roli při detekci agens, monitorování a řešení epidemických výskytů, jakož i poskytování vědeckých důkazů pro prevenci a kontrolu infekčních nemocí. Pod vedením supervizorů na školícím pracovišti se stážista EUPHEM zapojí do aktivit zaměřených na mikrobiologii ve veřejném zdraví; epidemiologické šetření v rámci surveillance a vyšetřování epidemií; management kvality a biologického rizika; aplikovanou mikrobiologii a laboratorní vyšetřování ve veřejném zdraví; výzkumné úkoly v mikrobiologii pro veřejné zdraví, management a provádí výuku odborníků v mikrobiologii a souvisejících oblastech.

ECDC Fellowship Programme má tyto programové cíle:

  • posílit surveillance, dohled a kontrolu nad infekčními chorobami a jinými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo problémy veřejného zdraví v členských státech EU /EEA a na úrovni EU a podporovat provádění Rozhodnutí 1082/2013/EU o přeshraničních hrozbách;
  • posílit kapacity pro efektivní reakci při šetření v terénu a kontrolu přenosných nemocí na národní a komunitní úrovni s cílem čelit ohrožení veřejného zdraví;
  • posílit evropskou síť odborníků v oblasti veřejného zdravotnictví prostřednictvím používání společných standardů a metod, osvědčených postupů a společných cílů v oblasti veřejného zdraví;
  • podporovat předávání informací formou stupňovitého vzdělávání a budování kapacit v rámci členských států;
  • usnadnit multidisciplinární spolupráci ve výše uvedených oblastech.

Bližší informace o ECDC Fellowship Programme EPIET a EUPHEM jsou na:

https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem/about/intro

https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

 

MUDr. Hana Orlíková

National Focal Point for Training

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

 

MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.

National Coordinator of the Coordinating Competent Body

Zástupce ředitele a náměstek pro odbornou činnost, Státní zdravotní ústav, Praha

 

Nahoru