SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení epidemiologie infekčních nemocí » Aktuality » Výzva k vyjádření zájmu – zástupci nevládních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k vyjádření zájmu – zástupci nevládních organizací v Poradním sboru (Advisory Forum) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropská Komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců nevládních organizací zastupujících pacienty, profesní subjekty ve zdravotnictví nebo akademickou obec do poradního sboru (Advisory Forum) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Termín k podání přihlášek je 16. dubna 2021 do 23:59 hodin


Advisory Forum je poradním sborem ředitele ECDC v otázkách kvality vědecké práce prováděné ECDC a je mechanismem k výměně informací, sdílení poznatků o zdraví a podporuje spolupráci v oblasti veřejného zdraví.

Celkem šest úspěšných kandidátů za EU/EEA bude jmenováno namísto stávajících členů a zástupců do poradního sboru ECDC. Budou aktivně zastupovat odborné celoevropské hledisko za tyto organizace

nevládní organizace zastupující pacienty (bude jmenován jeden člen a jeden náhradník)

nevládní organizace zastupující zdravotnické pracovníky (bude jmenován jeden člen a jeden náhradník)

nevládní organizace zastupující akademickou obec (bude jmenován jeden člen a jeden náhradník)

Tříletý mandát bude trvat od 11. července 2021 do 10. července 2024.

Zájemci naleznou bližší informace na

https://ec.europa.eu/health/security/consultations/2021_call_ecdc_advisoryforum_en

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-expression-interest-ngo-representatives-ecdcs-advisory-forum

Nahoru