Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro mykobakterie » Aktuality » Základní přehled epidemiologické situace ve...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017

Údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy, publikované na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy.


http://www.uzis.cz/publikace/zakladni-prehled-epidemiologicke-situace-ve-vyskytu-tuberkulozy-v-cr-v-roce-2017

 

 

 

Nahoru