Home » Aktuality » Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí


Plný text dokumentu Zdraví 2020 naleznete zde

Národní strategie jako rámcový souhrn opatření bude dále rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů (akčních plánů či jiných strategických a koncepčních dokumentů) dle stanovených témat ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí, zdravotního stavu obyvatelstva ČR a dalších témat veřejného zdravotnictví. Jednotlivé implementační dokumenty budou připraveny do 31.12. 2015 a budou v nich blíže specifikovány cíle, odpovědnost, ukazatele a termíny plnění včetně stanovení požadavků na finanční a materiálové pokrytá souvisejících nákladů.

 

Nahoru