Home » Aktuality » Živou virovou kulturu SARS-CoV-2 omikron posílá...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Živou virovou kulturu SARS-CoV-2 omikron posílá Národní referenční laboratoř do WHO k dalšímu výzkumu

Národní referenční laboratoř (NRL) Státního zdravotního ústavu připravila živou virovou kulturu ze vzorku, u kterého byla prokázána varianta SARS-CoV-2 omikron. Podle dohody se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ji nyní za přesně definovaných bezpečnostních podmínek posíláme do laboratoří WHO a k dalšímu výzkumu.


„Znamená to, že jsme izolovali živý virus SARS-CoV-2 varianty omikron, který poslouží k dalšímu zkoumání, může napomoci k vývoji léků přesně cílených na tuto variantu a stejně tak může pomoci například přesně zacílit vakcínu. Také může posloužit při určování, do jaké míry budou protilátky navozené vakcinací funkční,“ vysvětlila vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění RNDr. Helena Jiřincová.

Přeprava živých virových kultur se řídí přísnými bezpečnostními podmínkami. Vozí se ve speciálním kontejneru, který se skládá z více obalů zajištěných proti poškození, a tedy i proti úniku viru. WHO pro tyto případy, kde je důležité rychlé předání virové kultury, využívá přímý speciální transport s k tomu přímo proškoleným personálem.

„Znalostmi a možnostmi pro kultivaci viru disponuje jen několik laboratoří, mezi nimi právě i Národní referenční laboratoř SZÚ jako součást mezinárodní sítě WHO laboratoří. Sdílení takovýchto vzorků je velmi důležité pro veřejné zdraví a je i součástí mezinárodních dohod.“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

„Oceňujeme i způsob spolupráce libereckých kolegů. Odebrali klinický materiál do příslušného neinaktivačního média a rychle zaslali pro kultivaci. To zajistila Krajská nemocnice Liberec, kde sekvenovali první pozitivní vzorek varianty omikron v České republice,“ doplnila RNDr. Helena Jiřincová.

V příloze této tiskové zprávy poskytujeme alespoň základní fotografie připraveného materiálu. Jde o fotografii virionu SARS-CoV-2 omikron z buněčné kultury infikované virem. Pořízeno na transmisním elektronovém mikroskopu (TEM), zvětšení 40 000x.
Vzorek kultury pocházel z NRL pro chřipku, zpracování a vlastní focení na TEM poté proběhlo v NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií.SARS-CoV-2 omikron - NRL 2.jpgSARS-CoV-2 omikron NRL.jpg

Nahoru