Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení alternativních toxikologických metod » Zkoušky prováděné v rámci Oddělení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení alternativních toxikologických metod


 

 • test cytotoxicity (test extraktu nebo přímým kontaktem)

ČSN EN ISO 10993-5 (Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Část 5: Zkoušky cytotoxicity – metody in vitro)

 • zkouška fototoxicity 3T3 NRU in vitro

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.41)

 • zkouška fototoxicity - modely lidské kůže

Liebsch, M. et al. (1999) Prevalidation of the EpiDerm™ Phototoxicity Test. In: Alternatives to Animal Testing II. Edited by D. G. Clark, S. G. Lisansky and R. Macmillan, pp.160-167. COLIPA, Brussels.

 • leptavé účinky na kůži in vitro: zkouška pomocí modelu lidské kůže

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.40a)

 • dráždění kůže in vitro: zkouška pomocí modelu rekonstruované lidské epidermis

Nařízení Komise (ES) č. 761/2009 ze dne 23. července 2009, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Metoda B.46)

 • dráždění oka in vitro: zkouška pomocí modelu rekonstruované lidské rohovky

SOP firmy MatTek, USA (Topical Application Ocular Irritation Assay for EU Labeling Using the EpiOcularTM Human Cell Construct; Ocular Irritation Protocol: Dilution Method; Ocular Irritation Protocol: Neat method (MTT ET-50); Ocular Irritation Protocol: Sub-Draize Mildness Testing - MTT ET-50).

 • dráždění oka - zkouška na chorioalantoidní membráně slepičího vejce (HET-CAM)

INVITTOX Protocol No. 47 (http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/)

 • absorpce kůží - metoda in vitro

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.45)

 • mutagenita - zkouška na chromozomové aberace u savců in vitro
 • cytogenetická analýza lidských lymfocytů

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.10)

 • mutagenita - zkouška na reverzní mutace s bakteriemi

Nařízení Komise (ES) č.440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Metoda B.13/14)

Nahoru