SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Připravenost a reakce na krizové situace » Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Povodně. Přírodní katastrofy. Nepříznivé klimatické podmínky.

smog_95.gif Ve světě dochází k mnoha událostem, které můžeme označit za přírodní katastrofy, nebo takovým stavům podnebí, které mohou mít na zdraví člověka nepříznivý vliv. Ve středoevropském prostoru se můžeme setkat především s povodněmi, lesními požáry, silným větrem, extrémním horkem, mimořádným chladem nebo inverzní situací spojenou se zhoršenou kvalitou venkovního ovzduší.


 

 

 

Nabídka Národních referenčních laboratoří SZÚ

    Národní referenční laboratoře SZÚ nabízejí během popovodňového období v rámci svých personálních a technických možností vyšetření biologického materiálu.    


 

Leták povodně

Pravidla základní hygieny po záplavách. Zdroj: MZ ČR


 

Venkovní hrací plochy. Doporučení pro provozovatele.

  Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele venkovních hracích ploch, které jsou určeny pro hry a sport dětí a mladistvých  


 

Ochrana proti komárům

Po opadnutí povodní lze v zatopených oblastech očekávat zvýšený (pravděpodobně i kalamitní) výskyt přemnožených komárů.


 

Informace pro praktické lékaře - infekční onemocnění v povodňových oblastech

  U osob s podezřením na infekční onemocnění a s pobytem v zaplavených oblastech v anamnéze je důležité v rámci diferenciální diagnostiky myslet také na onemocnění, která se v povodních častěji vyskytují nebo je vyšší pravděpodobnost jejich výskytu


 

Problematika komárů po povodni - červen 2013

Situace s přemnoženými komáry po opadnutí povodní.


 

Likvidace plísní

Výskyt plísní velmi úzce souvisí s vlhkostí, která je v zaplavených objektech díky povodním i změněným klimatickým podmínkám neustále vysoká. Pokud je likvidace plísní dle níže uvedených pravidel neúspěšná, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví obrátit se na místně a věcně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo specializovanou firmu. Upraveno podle MZ ČR  


 

Prevence leptospirózy při záplavách

Mezi popovodňová rizika lidí pracujících při odstraňování škod po záplavách patří u nás jinak málo frekventované bakteriální onemocnění - leptospiróza. Podle našich vlastních zkušeností z období po povodních na Moravě (1997) a v Čechách (2002), je to u nás jediná nákaza, jejíž nemocnost se tehdy 3-5 násobně zvýšila oproti běžnému výskytu v naší populaci.


 

Povodně a pitná voda

Postup při sanaci zatopené studny. Nouzové zásobování pitnou vodou. Informace SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu - k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody.


 

Povodně. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví.

Povodně. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví. Stále aktuální prezentace doc. MUDr. Bohumíra Kříže, CSc., MUDr. Čestmíra Beneše, RNDr.Milana Daniela, DrSc., SZÚ, Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ v Praze, 2004  


 

Leptospiróza - nebezpečí nákazy

Rizikové faktory leptospirózy, prevence, příznaky, diagnostika, léčba, komplikace. Zdroj: MZ ČR  


 

Rámcová doporučení pro nakládání s povodňovými odpady

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


 

 

 

 

Pokud cestujete do jiných částí světa a zajímá vás, jak se chovat v případě jiných přírodních katastrof, můžete najít bližší informace zde.

Řadu informací o zvládání přírodních katastrof lze najít v publikaci Světové zdravotnické organizace "Environmental health in emergencies and disasters: a practical guide".

Nahoru